OBSŁUGA WYNAGRODZEŃ

Administracja płacowa oferowana przez Biuro Rachunkowe Ekspert Podatkowy obejmuje cały proces związany z naliczaniem wynagrodzeń:

 • sporządzanie listy płac,
 • sporządzanie karty wynagrodzeń,
 • obliczanie comiesięcznych składek i sporządzanie deklaracji ZUS i PIT,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 • reprezentowanie Klienta przed ZUS,
 • sporządzanie raportów dla pracowników i płatników,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT oraz do US,
 • aktualizacje danych płatnika oraz pracowników objętych zgłoszeniem ZUS,
 • przygotowywanie dokumentów przelewowych z tytułu zobowiązań budżetowych i pracowniczych.

 

ADMINISTRACJA KADROWA

Administracja kadrowa obejmuje obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników:

 • przygotowywanie umów o pracę oraz wszelkich innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych: umowa zlecenia, umowa o dzieło
 • zgłaszanie pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • ustalanie wysokości świadczeń należnych pracownikom: diety, ekwiwalenty etc.
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy: wypowiedzenia, porozumienia stron, świadectwa pracy.