Biuro Rachunkowe Ekspert Podatkowy oferuje pełen zakres usług księgowych, w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, oraz raportów finansowych,
 • wsparcie merytoryczne oraz pomoc niezbędną w przypadku kontroli przeprowadzanych przez jakiekolwiek organy administracji państwowej lub samorządowej oraz w przypadku badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów,
 • opracowywanie polityki rachunkowości wraz z indywidualnym planem kont,
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych deklaracji podatkowych PIT, VAT, INTRASTAT,
 • sporządzanie formularzy do NBP, PFRON oraz Urzędu Statystycznego ,
 • dodatkowe usługi  : rozliczanie osób fizycznych, zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,  biznesplany, wnioski kredytowe,
 • pomoc przy rejestracji firmy,
 • każdemu z naszych klientów w cenie usług księgowych oferujemy również doradztwo podatkowe związane z bieżącą działalnością gospodarczą.

Prawidłowe relacje i komunikacja z klientem oraz nasza fachowa i kompleksowa obsługa księgowo – podatkowa są jednym z filarów powodzenia Naszego Biura Rachunkowego.