OFERTA

Kompleksowa obsługa księgowa firm

fs
FIRMA START!

Nasze wsparcie w ramach nieodpłatnej pomocy przy otwieraniu działalności gospodarczej obejmuje:

 • Jak założyć własna firmę? – omówienie zagadnień związanych z zakładaniem działalności gospodarczej krok po kroku
 • Doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy (podatkowa księga przychodu i rozchodu, ryczałt ewidencjonowany, pełne księgi)
 • PIT/CIT – Przedstawienie podstawowych informacji na temat opodatkowania podatkiem dochodowym PIT/CIT
 • Czy będę Vat-owcem? – Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku VAT
 • Duże koszty ZUS-u? – Niekoniecznie. Omówienie ulg dla rozpoczynających prowadzenie własnej firmy.
 • Przedstawienie podstawowych informacji odnośnie kas fiskalnych, użytkowania samochodu w działalności gospodarczej, kosztu zatrudniania pracowników, wystawiania faktur itp.

Nie czekaj. Pozwól swoim pomysłom rozwinąć skrzydła i zacznij zarabiać.  JOIN US! – lub coś podobnego

ukp
Usługi Księgowe i Podatkowe

Pełne Księgi:

 • Opracowanie Planu Kont i Polityki Rachunkowości Firmy
 • Sporządzanie Sprawozdań Finansowych ( Bilans, rachunek Zysku i Strat, Przepływy Pieniężne )
 • Kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
 • Prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług i rozliczanie deklaracji w tym zakresie (VAT)
 • Sporządzanie Jednolitych Plików Kontrolnych
 • Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 • Prowadzenie KPiR oraz obliczanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • Sporządzanie zeznań rocznych
 • Prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług i rozliczanie deklaracji w tym zakresie (VAT)
 • Sporządzanie Jednolitych Plików Kontrolnych
 • Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych
 • Wysyłka deklaracji w imieniu podatników

Ryczałt Ewidencjonowany

 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Obliczanie miesięcznych/kwartalnych zaliczek kwot ryczałtu do przychodów ewidencjonowanych
 • Prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług i rozliczanie deklaracji w tym zakresie (VAT)
 • Wysyłka deklaracji w imieniu podatników
kp
Kadry i Płace

Kadry i Płace:

 • Przygotowanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych związanych z zatrudnianiem pracowników
 • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
 • Przygotowanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS za pracodawców i pracowników
 • Sporządzanie listy płac i kart wynagrodzeń
 • Ustalanie wysokości świadczeń należnych pracownikom: diety, ekwiwalenty etc.
 • Sporządzanie deklaracji rocznych pracowników
pu
Pozostałe Usługi

Pozostałe Usługi:

 • Reprezentowanie przed US i ZUS – uczestniczymy podczas kontroli lub zastępujemy przedsiębiorcę podczas rozmów z kontrolującym
 • Pomoc przy pomocy w pisaniu wniosków i rozliczaniu dotacji
 • Konsultacje w zakresie księgowości i podatków oraz bankowości
 • Przygotowywanie umów, uchwał, regulaminów i innych dokumentów wymaganych przepisami
 • Przygotowywanie wniosków kredytowych oraz innych dokumentów finansowych do banku
 • Dokonywanie zmian w KRS, rejestracji spółek (S24)
 • Jesteśmy mobilni – bardzo chętnie spotkamy się również w siedzibie Twojej firmy z załatwimy formalności w US i ZUS

Umów się na spotkanie

Formularz kontaktowy

Kontakt bezpośredni

z2

Krzysztof Borowiak

z1

Anna Borowiak

Biuro Rachunkowe Ekspert Podatkowy Anna Borowiak