ukp

Usługi Księgowe i Podatkowe

Pełne Księgi:

 • Opracowanie Planu Kont i Polityki Rachunkowości Firmy
 • Sporządzanie Sprawozdań Finansowych ( Bilans, rachunek Zysku i Strat, Przepływy Pieniężne )
 • Kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
 • Prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług i rozliczanie deklaracji w tym zakresie (VAT)
 • Sporządzanie Jednolitych Plików Kontrolnych
 • Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 • Prowadzenie KPiR oraz obliczanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • Sporządzanie zeznań rocznych
 • Prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług i rozliczanie deklaracji w tym zakresie (VAT)
 • Sporządzanie Jednolitych Plików Kontrolnych
 • Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych
 • Wysyłka deklaracji w imieniu podatników

Ryczałt Ewidencjonowany

 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Obliczanie miesięcznych/kwartalnych zaliczek kwot ryczałtu do przychodów ewidencjonowanych
 • Prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług i rozliczanie deklaracji w tym zakresie (VAT)
 • Wysyłka deklaracji w imieniu podatników

Umów się na spotkanie

Formularz kontaktowy

Kontakt bezpośredni

z2

Krzysztof Borowiak

z1

Anna Borowiak

Biuro Rachunkowe Ekspert Podatkowy Anna Borowiak